Zapisy Optimist

Jak zapisać dziecko?

  1. Wybierz odpowiadający Ci termin i zapisz dziecko przy pomocy formularza online.
  2. Oczekuj na mailowe potwierdzenie dostępności miejsca i przyjęcia dziecka na wybrany turnus.
  3. W ciągu 5 dni od potwierdzenia wpłać zaliczkę w wysokości 350 zł na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Nr konta: 86 9434 0002 2001 1000 3203 0001 z dopiskiem wybranego turnusu oraz imienia i nazwiska dziecka.
  4. Po zweryfikowaniu zadatku na półkolonię, otrzymasz maila potwierdzającego uczestnictwo.
  5. Pozostałą kwotę 500 zł przelej najpóźniej na 14 dni przed turnusem.
  6. Wydrukuj Kartę Uczestnika, wypełnij ją i dostarcz w dniu rozpoczęcia półkolonii. Karta musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
  7. W przypadku niedotrzymania terminów płatności rezerwacja miejsca zostanie automatycznie anulowana.

Terminy półkolonii – Optimist

czerwiec – sierpień 2022
Turnus A127.06 – 01.07.2022
Turnus A204.07 – 08.07.2022
Turnus A311.07 – 15.07.2022
Turnus A501.08 – 05.08.2022
  • Podaj adres mailowy, będziemy się z Tobą kontaktować w sprawie zapisu
  • Jeśli masz już teraz jakieś pytania, napisz do nas
  •